Referenties

Zoals reeds beschreven bij de bedrijfsactiviteiten is Electro Geerts werkzaam in een brede markt. Wij opereren in de voedingsindustrie, de automobielsector, de betonwarenindustrie, de veevoederindustrie, de metaalverwerking, enz.

In iedere tak zijn wij op de hoogte van de geldende regels inzake productie.

We nemen u graag mee op referentiebezoek bij een van onze vele klanten om u een indruk te geven van onze activiteiten.

Back to Top